Advies en inspectie

Alleen planmatig onderhoud is niet voldoende om te garanderen dat een gebouw, gedurende de jaren waarvoor een meerjarenonderhoudsplanning is gemaakt, in de gewenste staat zal verkeren tegen de vooraf bepaalde kosten. Inspecties zijn nodig om te controleren of de aannames die in een meerjarenonderhoudsplanning zijn gemaakt ook juist blijken te zijn. Voordat er onderhoud aan een gebouw wordt gepleegd wordt er meestal geïnspecteerd of dit onderhoud ook daadwerkelijk nodig is. Ook wordt er soms tijdens inspecties klein onderhoud verricht zoals het bijwerken van kitvoegen tijdens het controleren van kozijnen. Onderhoud kan eerder nodig blijken maar ook later. Ook de mate van onderhoud kan variëren. Aan de hand van een gebouwinspectie kan gecontroleerd worden of er aanpassingen gedaan moeten worden in een meerjarenonderhoudsplanning.

Onze adviseurs kunnen op objectieve wijze de kwaliteit beoordelen aan de hand van de waarden in het bestek en de geldende NEN- en ISO-normen. Bijvoorbeeld bij planmatig onderhoud. En onafhankelijke specialisten kunnen tussentijdse keuringen verzorgen op basis van periodieke projectbezoeken. Middels een gedegen verslaglegging kan dan per woning of complex een keuringsrapport worden overhandigd.