Visie en missie

Liebreks wil, met behoud van zelfstandigheid, (totaal)oplossingen bieden voor het onderhoud aan vastgoed en dit alles in de ruimste zin. Dit willen we op een creatieve en professionele manier doen waarbij waardetoevoeging een vereiste is en duurzaamheid een belangrijk onderdeel.

De mens is voor Liebreks de onderscheidende factor en de medewerkers zijn derhalve de kern van het bedrijf. Bij het ‘maatschappelijk verantwoord ondernemen’ richten we ons op onze kernwaarden.

Ons familiebedrijf is per definitie duurzaam. We ondernemen voor de lange termijn. We nemen onze verantwoordelijkheid om de relaties waarmee en de omgeving waarin we werken, netjes achter te laten voor de volgende generatie. Daarom werken wij al enkele jaren volgens de duurzaamheidsprincipes van ‘The Natural Step’.